Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mikado has offered to take Mizuki to the temple matsuri (festival).  And so, Mizuki is happily helping his brother change into a yukata.
mizuki helping mikado

Advertisements